ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แก้วมังกร อ.ภูเรือ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พรมนัส พรหมภูติ
คำสำคัญ แก้วมังกร อ.ภูเรือ;แก้วมังกร
หน่วยงาน เกษตรกร อ.ภูเรือ จ.เลย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย แก้วมังกรเป็นพืชที่นำเข้ามาจากประเทศเวียดนาม ในการปลูกจะใช้น้ำน้อยถ้าไม่แล้งจนเกินไปก็ไม่ต้องให้น้ำเลย และให้ผลผลิตในต้นเดือนพฤษภาคม การออกดอกจะออกตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน ถ้าปล่อยตามธรรมชาติเมื่อถึงเดือนกันยายนก็จะหยุด แต่ถ้าจะให้ออกตลอดทั้งปีต้องให้น้ำตลอด จะหยุดให้ในช่วงขายงวดสุดท้ายต้องดูแลตลอดคือ ต้องดูว่าต้นเป็นยังไงแห้งน้ำไหมถ้าแห้งก็ต้องให้น้ำ ต้องการปุ๋ยหรือเปล่าถ้าต้องการก็ให้ปุ๋ย การออกตาดอกถ้าไม่ออกก็เอายาแต้มปกติถ้าสมบูรณ์ก็จะมีตาดอกเอง ส่วนราคาขายแล้วแต่ผลผลิตที่ออกมามากน้อยราคาก็จะไม่ต่ำกว่า 15 บาท แก้วมังกรส่วนใหญ่จะบริโภคเนื้อสีขาว และเป็นที่ต้องการของตลาด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=cJbiHp-_A8M
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


แก้วมังกร อ.ภูเรือ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง