ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปลูกฟักทองพันธุ์ดี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จานุลักษณ์ ขนบดี
เจ้าของผลงานร่วม จีรานันท์ ไชยวรรณ์ , นิอร โฉมศรี , จินตนา สุทธวงค์ , ปาริชาติ ณ น่าน
คำสำคัญ การปลูกฟักทอง;ฟักทองพันธุ์ดี
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย พันธุ์ฟักทองมีหลายแบบหลายประเภทเช่น พันธุ์ฟักทองญี่ปุ่น ลักษณะผิวจะเรียบ เปลือกบาง น้ำหนักผลประมาณ 1.5-2 กิโลกรัม รสชาติหวานมัน พันธุ์ฟักทองกลุ่มคางคก นิยมปลูกในเมืองไทย มีลักษณะผลขรุขระ ย่น ๆ เหมือน หนังคางคก เปลือกหนา เวลาปลูกไม่จำเป็นต้องขึ้นค้าง และฟักทองที่นำเข้ามาจากอเมริกา จะมีลักษณะเป็นพุ่ม ไม่เลื้อย และพันธุ์กลุ่มนี้ในต่างประเทศจะนิยมทานผลอ่อน และเนื่องจากในขณะนี้มีงานรวบรวมพันธุ์ทั้งในระเทศไทยและต่างประเทศ จึงได้นำพันธุ์เหล่านี้มาทดสอบเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ รวบรวมพันธุ์ฟักทองให้มีคุณภาพดี และมีผลผลิตสูง ทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=o0DHEthsNPA
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การปลูกฟักทองพันธุ์ดี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง