ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง “3T SMARTDx Platform” for SMART Farm
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โกสุม จันทร์ศิริ
คำสำคัญ 3T SMARTDx Platform
หน่วยงาน ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย “3T SMARTDx Platform” for SMART Farm เป็นชุดทดสอบสั่งตัดที่ถูกออกแบบให้สามารถตรวจดีเอ็นเอของเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคบนแผ่นทดสอบแบบแถบได้ 3 ชนิด ในเวลาเดียวกัน ชุดทดสอบ ความจำเพาะสูง ใช้งานง่าย และโดยใช้เวลาทั้งกระบวนการประมาณ 1 ชม โดยเชื่อมต่อกับระบบแอปพลิเคชั่นบนมือถือซึ่งสามารถอ่านผล วิเคราะห์ผล ประมวลผล และส่งข้อมูลจากพื้นที่ระบาดสู่ศูนย์กลางได้ทันที สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการระบาดของโรค
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


“3T SMARTDx Platform” for SMART Farm is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง