ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Active Bagging เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิต เพื่อการส่งออก (Active Bagging to Development Fruit Quality of Fruits to Export)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วรภัทร ลัคนทินวงศ์
เจ้าของผลงานร่วม ไตรเทพ เจริญพานิชสันติ
คำสำคัญ Active Bagging;Active Bagging เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิต เพื่อการส่งออก
หน่วยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ถุงห่อผลไม้แบบ Active Baggig ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้กับผลไม้ที่มีสีไม่สม่ำเสมอในแต่ละฤดูการลผลิต เนื่องจากสภาวะโลกร้อนขึ้น ทำให้ผลไม้มีคุณภาพการส่งออกไม่ได้มาตรฐาน ถุงที่พัฒนาขึ้น มีการเคลือบ (laminate) สารป้องกันเชื้อรา ที่ตามมาตรฐานการส่งออกสารออกฤทธิ์จะค่อยๆ Active ระหว่างการพัฒนาของผลไม้ โดยไม่ต้องพ่นสารเคมีซ้ำ และควบคุมอุณหภูมิภายในถุงให้สม่ำเสมอและต่ำกว่าภายนอกได้ 5-7 C ได้ทดสอบกับชมพู่พันทับทิมจันทร์ พบว่า ชมพู่มีสีสันทีสวยสด เนื้อในเปลี่ยนจากสีเขียวไปเป็นสีชมภู เนื้อมีลักษณะกรอบ มีความหวานขี้น (Brix มากกว่าปกติ 3-5Brix) ถุงกำลังพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง