ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์ผ้าจากเปลือกฝักข้าวโพด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พรปวีณ์ บรรลุประสงค์
คำสำคัญ ผลิตภัณฑ์ผ้าจากเปลือกฝักข้าวโพด;เปลือกฝักข้าวโพด
หน่วยงาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์ผ้าจากเปลือกฝักข้าวโพดเป็นการทดลองเพื่อนำเปลือกฝักข้าวโพดเหลือทิ้งทางการเกษตรมาปรับปรุง เพื่อนำเซลลูโลส(เส้นใย) จากเปลือกฝักข้าวโพดมาผสมกับฝ้ายในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนในการนำเข้าฝ้ายจากต่างประเทศเพื่อนำมาทอผ้า และเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตร(เปลือกฝักข้าวโพด) ลดการเผาทำลาย ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งผ้าที่ได้จะมีสีเหลืองจากสีธรรมชาติทำให้เนื้อผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเส้นใยจากเปลือกฝักข้าวโพด
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลิตภัณฑ์ผ้าจากเปลือกฝักข้าวโพด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง