ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชุดอุปกรณ์กล้องจุลทรรศน์สมาร์ทโฟน (Smart-O-Scope: Smartphone Microscope Kit)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สนอง เอกสิทธิ์
คำสำคัญ กล้องจุลทรรศน์สมาร์ทโฟน;Smart-O-Scope / Smartphone Microscope Kit
หน่วยงาน หน่วยปฏิบัติการวิจัยอุปกรณ์รับรู้ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ชุดอุปกรณ์กล้องจุลทรรศน์สมาร์ทโฟน เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับใช้ร่วมกับสมาร์ทโฟน เพื่อเปลี่ยนสมาร์ทโฟน ให้เป็นกล้องจุลทรรศน์ดิจิตัลแบบพกพา เลนส์แก้วคุณภาพสูงทำให้สามารถบันทึกไมโครสโคปความละเอียดสูงด้วยกำลังขยาย 20x-400x. ชุดอุปกรณ์ส่งสว่าง ฐานวางตัวอย่าง และ Bluetooth shutter ทำให้ผู้ใช้สามารถบันทึกภาพไมโครสโคปได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่มีข้อจำกัดด้านพลังงาน
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง