ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาในพิธีกรรมทำขวัญข้าว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมใจ แจ่มปัญญา
เจ้าของผลงานร่วม จักรพงศ์ แดงหนู , ดิเรก ตรีวรรณ์ , ศศิวิมล ยอดสง่า , กรธวัช โชตินิสากรณ์ , ปาณิสรา แร่นาค , อรรถพล ใคร่ครวญ , เกริกเกียรติ กุลวิสุทธิ์ , ชนิกา จิตจักร
คำสำคัญ ภาษาในพิธีกรรมทำขวัญข้าว;การรับขวัญข้าว
หน่วยงาน สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, ปราชญ์ชุมชนการทำขวัญข้าว หมู่ 2 ต.ชัยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การรับขวัญข้าวจะทำในวันออกพรรษา ปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับท้องแม่โภสพ จะทำให้ข้าวออกรวงสวยงาม กิจการเจริญรุ่งเรือง ปราชญ์ชาวบ้านเป็นเกษตรกรแต่กำเนิด สืบทอดจากครอบครัว ปัจจุบันยังประกอบพิธีนี้อยู่ ทำพิธีที่ท้องนา ใช้ชะลอมใส่บายศรี และ ส้ม ผลไม้ กระยาสารท หมากพลู น้ำมนต์และธงจากงานเทศก์มหาชาติ แล้วมัดปากชะลอม นำไปประกอบพิธีที่ที่นา โดยมัดชะลอมกับเสา วางแป้งหอม ดอกไม้ ธูปเทียน พรมน้ำมนต์รอบบริเวณ ร้องเพลงและร่ายรำ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Gvtf835try0
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ภาษาในพิธีกรรมทำขวัญข้าว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.