ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ทำน้ำหมักหอยเชอรี่เพื่อกำจัดกลิ่นมูลสุกร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชัชวาลย์ ท้าวมะลิ
คำสำคัญ การทำน้ำหมักหอยเชอรี่;การกำจัดกลิ่นมูลสุกร
หน่วยงาน เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร บ้านโนนทอง ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การเลี้ยงสุกร ถึงแม้ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายเจริญเติบโตเร็ว มีความแข็งแรงทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี แต่ยังมีโอกาสเกิดโรคเจ็บป่วยได้เช่นเดียวกัน วิธีที่ดีที่สุด คือ การป้องกันไม่ให้โรคเกิดขึ้นกับสุกร การเลี้ยงสุกรจะประสบความสำเร็จได้ ต้องเอาใจใส่และมีอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การดูแลความสะอาดคอกสุกรไม่ให้มีกลิ่นและแมลงวันทอง ซึ่งเป็นพาหะนำโรค ด้วยวิธีการทำน้ำหมักหอยเชอรี่ เศษอาหารผสมกากน้ำตาล หมักทิ้งไว้ 15 วัน แล้วนำน้ำหมักมาเทลาดที่พื้นคอกทุกวัน เพื่อกำจัดกลิ่นมูลสุกรและป้องกันแมลงวันทองได้เป็นอย่างดี
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=NQ8GXnMsYNM
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง