ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การคัดเลือกพริกขี้หนู (Capsicum frutescens L.) ทนแล้ง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.อรอุษา คำสุข
เจ้าของผลงานร่วม ดร.คทารัตน์ ชูศรีเอี่ยม , รศ.ดร.คณพล จุฑามณี , น.ส.ณัฐ์นิชภู สุกิน
คำสำคัญ พริกขี้หนู;ความเครียดจากการขาดน้ำ;ความทนทาน;รังสีแกมมา;การคัดเลือก
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การคัดเลือกต้นพริกขี้หนูทนแล้งที่ได้จากการฉายรังสีแกมมาที่เมล็ด ทดสอบการทนแล้งของต้นพริกในสารละลายธาตุอาหารที่มี polyethylene glycol โดยใช้ลักษณะการเหี่ยวของใบ และค่าสรีรวิทยา ได้แก่ ปริมาณน้ำสัมพัทธ์และโพรลีนในใบเป็นดัชนีประเมินศักยภาพการทนแล้ง พบต้นพริกรุ่น M3 ที่ทนทานต่อการขาดน้ำนาน 15 วัน จำนวนอย่างน้อย 25 ต้น (จากต้นแม่ในรุ่น M2 จำนวน 8 ต้น) ในขณะที่ต้นพริกในชุดควบคุมที่ไม่ได้รับรังสีสามารถทนทานต่อการขาดน้ำได้เพียง 5 วัน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง