ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนภาคใต้ต้นแบบจัหวัดนราธิวาส กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปส้มแขกบ้านปูโง๊ะ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อานูรา มาทวี
คำสำคัญ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน;การแปรรูปส้มแขก;วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส;บ้านปูโง๊ะ
หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมวิจัยและอาชีพ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย นำเอาสิ่งของเหลือใชด้านการเกษตรมาแปรรูป เช่น สัปรด ส้มแขก เป็นต้น ส้มแขกนำมาทำแปรรูปเป็น ส้มแขกแช่อิ่ม ส้มแขกตากแห้ง และน้ำยาอเนกประสงค์ที่ได้จากเปลือกของส้มแขก เป็นการดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ แก้ปัญหาขยะเหลือทิ้งจากการเกษตรและครัวเรือน เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=xT9lXeIJorY
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนภาคใต้ต้นแบบจัหวัดนราธิวาส กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปส้มแขกบ้านปูโง๊ะ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง