ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาพันธุ์มะละกอครั่งเนื้อเหลือง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รภัสสา จันทาศรี
คำสำคัญ พันธุ์มะละกอ;มะละกอครั่งเนื้อเหลือง
หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ในปัจจุบันการปลูกมะละกอน้อยลง สาเหตุมาจากปัญหาโรคใบจุดวงแหวนที่มากับต้นมะละกอ จึงได้พัฒนามะละกอสายพันธุ์ครั่งเนื้อเหลื­อง ซึ่งทนต่อกับโรคได้ดี ให้ลูกที่ดก ผลยาว มีน้ำหนักดี มีเนื้อที่มีความกรอบมากกว่าพันธุ์อื่นๆ ทำให้เหมาะสมกับการบริโภคสดและการนำไปทำส้มตำรสชาติดีด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=tSUGj_UJWV0
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การพัฒนาพันธุ์มะละกอครั่งเนื้อเหลือง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง