ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการสรีรวิทยาทางไฟฟ้าและพยาธิสรีรวิทยาของหัวใจ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นิพนธ์ ฉัตรทิพากร
เจ้าของผลงานร่วม สกว.
คำสำคัญ พยาธิสรีรวิทยาของหัวใจ;สรีรวิทยาไฟฟ้า
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ในปี พ.ศ. 2573 องค์การอนามัยโลกคาดว่า จะมีผู้ป่วยโรคหัวใจประมาณ 366 ล้านคนทั่วโลก และโรคหัวใจสามารถฆ่าชีวิตคนได้ภายในไม่กี่นาที ปัญหาโรคหัวใจที่สำคัญในไทยคือ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และโรคหัวใจล้มเหลวจากการมีเหล็กสะสมมาก และผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจสูงถึง 2-4 เท่า ทำให้เกิดการวิจัยโครงการสรีรวิทยาไฟฟ้าและพยาธิสรีรวิทยาของหัวใจ ที่วิจัยพบว่ายาต้านเบาหวานในกลุ่ม PPARGrammaAgonist เป็นยาที่ผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงโรคหัวใจควรหลีกเลี่ยง และยาในกลุ่ม DPP-4 inhibitor เป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูง ป้องกันภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ลดอัตราการเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดร้ายแรง รวมไปถึงลดขนาดกล้ามเนื้อหัวใจที่ตายแล้ว อีกทั้งยังค้นพบช่องทางใหม่ที่เหล็กเข้าสู่หัวใจได้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันการเกิดโรคหัวใจล้มเหลวจากการมีเหล็กสะสมมากได้อีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=FxR_6UiHQtQ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


โครงการสรีรวิทยาทางไฟฟ้าและพยาธิสรีรวิทยาของหัวใจ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง