ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีสำหรับเด็กที่สังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ของจังหวัดสงขลา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.จุฑารัตน์ คชรัตน์
เจ้าของผลงานร่วม ดร.มนต์ทิวา ไชยแก้ว , นางนุรซีตา เพอแสละ
คำสำคัญ โปรแกรมการศึกษา;ความเป็นพลเมืองดี;โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน;เขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีสำหรับเด็กที่สังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ของจังหวัดสงขลาเป็นการวิจัยเพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่สังกัดโรงเรียน ตชด.
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Array to string conversion

Filename: search/result_search.php

Line Number: 152

Array

<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/th"><img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="http://www.thai-explore.net/images/cc_banner/6.png"></a><br>การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีสำหรับเด็กที่สังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ของจังหวัดสงขลา is licensed under a <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/th">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License</a>.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง