ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาสีย้อมและสารตกแต่งสำเร็จสำหรับสิ่งทอด้วยสารสกัดจากกากกาแฟ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร. จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์
เจ้าของผลงานร่วม ดร. พรทิพย์ แซ่เบ๊ , ผศ.ดร. พจนารถ สุวรรณรุจิ
คำสำคัญ กากกาแฟ;สีธรรมชาติ;สารตกแต่งสำเร็จ;น้ำมันกาแฟ;ไมโครเอนแคปซูเลชัน;สิ่งทอ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย กากกาแฟสามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสีย้อมและสารตกแต่งสำเร็จเพื่อใช้สำหรับสิ่งทอได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผ้าไหม สีย้อมที่สกัดได้จากกากกาแฟสามารถย้อมติดผ้าไหมได้ดีมาก รองลงมาคือฝ้ายและไนลอน นอกจากให้เฉดสีน้ำตาลบนผ้าแล้วสีจากกากกาแฟยังช่วยให้ผ้าต้านเชื้อแบคทีเรียชนิด S. Aureus และมีสมบัติป้องกันรังสี UV ได้ดีมากด้วย การใช้แทนนินเป็นสารช่วยผนึกสีช่วยสีเข้มขึ้น นอกจากนี้น้ำมันจากกากกาแฟสามารถนำมาเตรียมเป็นไมโครแคปซูลเพื่อใช้เป็นสารตกแต่งสำเร็จสำหรับสิ่งทอได้ โดยทำให้ผ้ามีสมบัติด้านแบคทีเรียได้ดีขึ้น
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง