ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเจริญเติบโต ระบบสืบพันธุ์ ปริมาณและคุณภาพผลมะละกอ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์
เจ้าของผลงานร่วม นายภาสันต์ ศารทูลทัต , นางปาริชาติ เบิร์นส , นายลพ ภวภูตานนท์ , นางอุทัยวรรณ ด้วงเงิน , น.ส. น้ำทิพย์ พิรณฤทธิ์ , น.ส. เบญจรงค์ พวงรัตน์ , นางอภินันท์ สนอ่อง
คำสำคัญ สภาพอุณภูมิสูงในเวลากลางวัน;การเติบโตทางลำต้น;การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศระหว่างฤดูกาล
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โครงการเน้นศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิสูงต่อการพัฒนาของต้นมะละกอในระยะการเติบโตทางลำต้น ระบบสืบพันธุ์ และเพศดอก ในมะละกอพันธุ์แขกดำเกษตรและปลักไม้ลาย โดยมะละกอทั้งสองพันธุ์มีการเจริญเติบโตทางลำต้นก่อนออกดอกและการให้ดอกติดผลลดลงตามระดับอุณหภูมิที่สูงขึ้น โดยการตอบสนองของระบบสืบพันธุ์นั้นพบตั้งแต่ในระดับโมเลกุล โดยเมื่อต้นมะละกอได้รับอุณภูมิสูงตั้งแต่ 35 องศาเซลเซียส ขึ้นไปต่อเนื่อง 8 ชั่วโมงต่อวัน จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง จนส่งผลต่อการผลิตเชิงพาณิชย์
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง