ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุเมธ ปานจำลอง
คำสำคัญ กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น;การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน
หน่วยงาน เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย พัฒนาโครงการกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน เพื่อแก้ปัญหาความยากจน การทำนาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกินอาหารไม่มีคุณภาพ หันไปกินแบบคนเมืองที่มีชีวิตรีบเร่ง โครงการนี้ได้รณรงค์ให้รักษาพันธุ์ข้าวท้องถิ่น เน้นการเกษตรแบบอินทรีย์ และปลูกไว้กินเองก่อนนำไปขาย โดยใช้องค์ความรู้ของความมั่งคงทางอาหารคือ เฮ็ดได้ = ฐานการผลิต หาได้ = ฐานทรัพยากรธรรมชาติ แลกได้ = ฐานวัฒนธรรม ซื้อได้ = ฐานการตลาด ทำให้เกิดตลาดอาหารสุขภาพและผลลัพธ์ที่ได้คือ มีสุขภาพกายและใจที่ดีจากความมั่งคงทางอาหารนั่นเอง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=_BIJQpCO7VM
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง