ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รูปแบบการสื่อความหมายของกำแพงเมืองเก่าแพร่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.จเร สุวรรณชาต
คำสำคัญ รูปแบบสื่อ;การสื่อความหมาย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การสื่อความหมายมี 2 ลักษณะ คือการสื่อความหมายบนในพื้นที่นั้นให้เป็นระบบ และการสื่อความหมายนอกระบบเช่นการสื่อบนเว็ปไซต์ ต่างๆ การสื่อความหมายผ่านแฟสบุ๊ค ผ่านโบว์ชัวร์ ผ่านรายการโทรทัศน์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=jboYuoRrczo
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


รูปแบบการสื่อความหมายของกำแพงเมืองเก่าแพร่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง