ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างและเครื่องดื่มเสริมสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์สำหรับผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จารุเนตร เพ็ชรชู
เจ้าของผลงานร่วม ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ
คำสำคัญ สตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์;อาหารว่าง;การแทนที่แป้ง;ค่าดัชนีน้ำตาล;ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน
หน่วยงาน สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย งานวิจัยนี้ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเสริมสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ (RS) ในปริมาณที่เหมาะสมต่อการให้ผลเชิงสุขภาพ มีคุณภาพเหมาะสม และมีคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสเป็นที่ยอมรับของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ขนมปังแท่งกรอบ กลีบลำดวน และนมปรุงแต่งรสช็อกโกแลตชนิดผงชงดื่ม ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมีศักยภาพในการนำไปใช้เป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับศึกษาผลเชิงสุขภาพของ RS ในผู้ใหญ่ไทยที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนในอนาคต
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างและเครื่องดื่มเสริมสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์สำหรับผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง