ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ใต้ร่มราชพฤกษ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กฤษณะ สมนอก
คำสำคัญ ศาสตร์พระราชา;ใต้ร่มราชพฤกษ์
หน่วยงาน บ้านท่าสะแล ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย นายกฤษณะ สมนอก อดีตหนุ่มโรงงานที่ลาออกมาทำเกษตรบนพื้นดินที่เก็บเงินซื้อไว้ 8 ไร่ มาทำเกษตรตามแนวทางศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 ลำดับแรกคือการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือ ปลูกไม้ป่าหลากหลายชนิด โดยใช้พื้นที่ 4 ไร่ บนเนื้อที่ 8 ไร่ ครึ่งหนึ่งเป็นป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง อีกครึ่งหนึ่งปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ช่วงแรกคุณกฤษณะปลูกกล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยง พอไม้ป่าเติบใหญ่ขึ้น จึงนำสมุนไพรหลากหลายชนิดมาปลูกในผืนป่าแห่งนี้ คุณกฤษณะได้ไปศึกษาและอบรมเกี่ยวกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาหลายที่ อีกทั้งศึกษาสื่อออนไลน์ทำให้มีความรู้มากขึ้น เช่น การทำปุ๋ยพืชสดสูตร อาจารย์กมล พรหมมาศ ซึ่งทำให้เขาไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยจากภายนอก นอกจากนี้ยังทำเนินสูงหรือพื้นที่โคกให้เป็นรูปหัวใจแล้วปลูกต้นราชพฤกษ์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สร้างพื้นที่เป็นแหล่งศึกษาดูงาน เผยแพร่แนวทางตามศาสตร์พระราชาให้กับผู้ที่สนใจ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=oPrJjK0m4dw
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ใต้ร่มราชพฤกษ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง