ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พึ่งป่า พึ่งอาศัย ชีวิตเกษตรที่ใช้วิถีชีวิตพึ่งพิงอยู่กับป่า เรียนรู้การพึ่งพาตนเอง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ไชยา ท้วมเกร็ด
คำสำคัญ ระบบวนเกษตร;การพึ่งพาตนเอง;วิถีชีวิตพึ่งพิงอยู่กับป่า
หน่วยงาน ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย นายไชยา ท้วมเกล็ด มีแนวคิดการจัดการกับระบบการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยนำแนวคิด ระบบไร่นาป่าผสมหรือการทำการเกษตรแบบผสมผสาน รูปแบบ "ระบบวนเกษตร" ที่มีการนำเอาความยั่งยืนของระบบป่าธรรมชาติมาเป็นแนวทางในการทำการเกษตร โดยได้ใช้ต้นสักทองจำนวน 700 ต้นในพื้นที่ปลูกต้นพลูให้เกี่ยวขึ้นตามต้น ช่วยให้เจริญเติบโตได้เร็ว และให้ผลผลิตมากกว่าการปลูกต้นพลูให้เกาะกับต้นทองหลางแบบเดิม ซึ่งต้นสักนั้นใบใหญ่และให้ร่มเงาดีกว่าต้นทองหลางที่ขึ้นรกไร้ประโยชน์ ส่วนพื้นที่ด้านล่างนั้นปลูกส้มโอ มะนาว และใบชะพลูแซมให้เต็มพื้นที่ไร่ครึ่ง โดยทำการรดน้ำและให้ปุ๋ยเพียงครั้งเดียวก็สามารถไปถึงพืชที่ปลูกร่วมกันได้ทุกชนิด และสร้างผลผลิตสับเปลี่ยนให้เก็บขายได้ตลอด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=t9ivGTNYevk
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


พึ่งป่า พึ่งอาศัย ชีวิตเกษตรที่ใช้วิถีชีวิตพึ่งพิงอยู่กับป่า เรียนรู้การพึ่งพาตนเอง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง