ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สร้างชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำรอง แตงพลับ
คำสำคัญ เกษตรแบบผสมผสาน;ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน 69/1 หมู่ 4 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย สำรอง แตงพลับ นำความรู้จากการอบรมที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวง มาประยุกต์ใช้จนได้เทคนิคและภูมิปัญญาของตัวเอง เนื้อที่ทั้งหมด 30 ไร่ เมื่อจัดสรรก็เริ่มลงมือทำ ปลูกไม้ผลต่าง ๆ สร้างเล้าเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจอย่าง หมู วัว เพื่อขาย ส่วนเป็ดไก่ ก็เลี้ยงไว้กินเองในครัวเรือน มีเหลือกินก็นำไปขายต่อไป ทำให้คุณสำรองมีรายได้จากทุกส่วนพื้นที่ สำหรับพืชผักต่าง ๆ จะทำน้ำสมุนไพรไว้ฉีดไล่แมลงด้วยตนเอง ส่วนอาหารสัตว์คุณสำรองจะมีสูตรอาหารสัตว์ที่คิดเองเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารสำเร็จรูป การทำเกษตรแบบผสมผสาน และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้คุณสำรองสามารถปลดหนี้และประสบผลสำเร็จในอาชีพเกษตรกร
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=RSDQwCg7Hjk
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


สร้างชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง