ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สร้างชีวิตด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พัฒน์นรี เฉลิมญาติวงศ์
คำสำคัญ บ้านพอเพียง;สร้างชีวิตด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่
หน่วยงาน บ้านพอเพียง จ.ปทุมธานี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย คุณพัฒน์นรี น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเกษตรและการดำเนินชีวิต ยึดหลัก ขยัน รอบคอบ เพียรพยายาม จนสามารถสร้างพื้นที่ของครอบครัวให้กลายเป็น "บ้านพอเพียง" พื้นที่เกษตรผสมผสานที่ยั่งยืน จัดสรรพื้นที่ 2 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงไก่ มีบ่อน้ำไว้เลี้ยงปลา มีโซนแปลงผักไว้ปลูกทั้งผักใบ ผักเลื้อย มีนาข้าว มีร่องสวนไว้ปลูกฝรั่ง ปลูกมะม่วง ปลูกขนุน เป็นพืชให้เราไว้กินได้ใช้ ทำให้มีรายได้รายวัน รายเดือน และรายปี
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=mHh4O-DreWQ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


สร้างชีวิตด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง