ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยรังสิต
เจ้าของผลงานร่วม กองทัพเรือ
คำสำคัญ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา;เกาะและทะเลไทย;พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย อีก 1 โครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชกระแส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกในเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงวัตถุธรรมชาติ (ธรรมชาติวิทยา) ทั้งในด้านธรณีวิทยา พฤกษศาสตร์ สัตวศาสตร์ ทางทะเลเป็นแห่งแรกในประเทศไทย จัดตั้งโดยกองทัพเรือ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดให้บริการในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2550 พื้นที่ของพิพิธภัณฑ์มีทั้งหมด 16 ไร่ มีอาคารทั้งหมด 5 อาคาร ตัวพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่บนเนินเขา ตรงข้ามกับเกาะแสมสาร ปัจจุบันเปิดให้เข้าชม 3 อาคาร ได้แก่อาคาร 1, 2 และ 5 โดยอาคาร 1-4 จะอยู่เรียงกันไปไกลจากกันไม่มาก ส่วนอาคาร 5 เป็นอาคารที่อยู่สูงสุดอยู่ไกลจากอาคาร 4 พอสมควร
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=f13kyfqWkrI
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง