ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ จังหวัดสุโขทัย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภรัณยา เก่งสาริการ
เจ้าของผลงานร่วม ชวลิต รอดจำปา , นิภาพร แดงโสภี , นิภาพรรณ แหวนทองคำ , ปริญญา มูลนิกา
คำสำคัญ อ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ;โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2521 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่บ้านท่าแพพัฒนา อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ได้ทรงมีพระราชดำริกับอธิบดีกรมชลประทานให้กรมชลประทานทำการพัฒนาลุ่มน้ำ ห้วยท่าแพ เพื่อช่วยให้ราษฎรในเขตท้องที่ดังกล่าว มีน้ำใช้ในการเกษตรและเพื่อการอุปโภค-บริโภค ได้ตลอดปี
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=FWzt5Ag2Gg0
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ จังหวัดสุโขทัย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง