ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับป้องกันมะเร็งจากสารสกัดชะมวงโอนด้วยน้ำมันรำข้าว (A nutraceutical for cancer prevention made from chamuangone extract with rice bran oil)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์
เจ้าของผลงานร่วม พิรุณรัตน์ แซ่ลิ้ม
คำสำคัญ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร;ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับป้องกันมะเร็ง;สารสกัดชะมวง
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบเจลาตินแคปซูลชนิดอ่อน ที่ประกอบด้วยสารสกัดจากใบชะมวง (1000 mg) ที่สกัดด้วยน้ำมันรำข้าวโดยใช้วิธีการสกัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สารสกัดใบชะมวงที่เตรียมได้ต้องมีสารชะมวงโอนไม่น้อยกว่า 0.4 mg/mL และมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์เซลล์มะเร็งได้ดี โดยจากการวิจัยพบว่าสารสกัดจากใบชะมวงด้วยน้ำมันรำข้าวมีฤทธิ์ต้านมะเร็งสำไส้ใหญ่, มะเร็งเต้านม และ มะเร็งปอด ด้วยค่า IC50 เท่ากับ 12-16 µg/mLและไม่มีพิษต่อเซลล์ปกติ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง