ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงงานการเคลือบสระน้ำเลี้ยงปลาด้วยน้ำยางธรรมชาติ กล้าใหม่ -สร้างสรรค์ชุมชนปี 9
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธีระทรัพย์ สมบูรณ์
เจ้าของผลงานร่วม จักราวุธ คงอ่อน , จตุพร สิริพงศ์วิรุฬ
คำสำคัญ การเคลือบสระน้ำเลี้ยงปลา;น้ำยางธรรมชาติ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การเคลือบสระน้ำเลี้ยงปลาด้วยน้ำยางธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาการเลี้ยงปลาในบ่อดิน บ่อพลาสติกและบ่อปูนโดยใช้บ่อขุดและเคลือบนน้ำยางพาราให้คงทน แข็งแรง ช่วยรักษาปริมาณน้ำและยืดอายุของบ่อนานประมาณ 10 ปี ลดต้นทุนอาหารกลางวัน โดยการเลี้ยงปลา
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=uxdQbMdHlk8
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงงานการเคลือบสระน้ำเลี้ยงปลาด้วยน้ำยางธรรมชาติ กล้าใหม่ -สร้างสรรค์ชุมชนปี 9 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง