ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เคยู-อ๊อกเซ้นส์ KU-oXense
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาณุวัฒน์ สรรพกุล
คำสำคัญ เคยู-อ๊อกเซ้นส์;KU-oXense
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ออกซิเจนเป็นปัจจัยหลักที่เร่งให้เกิดการเสื่อมเสียในผลิตภัณฑ์อาหาร ถึงแม้ว่าการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศ หรือแบบสุญญากาศ สามารถช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร ออกซิเจนยังสามารถผ่านเข้าสู่ภายในบรรจุภัณฑ์โดยการรั่วซึม การปิดผนึกที่ไม่สมบูรณ์ และ/หรือ สภาพให้ซึมผ่านได้ของวัสดุบรรจุภัณฑ์ เพื่อที่จะติดตามสถานภาพแก๊ส เคยูอ๊อกเซ้นส์จะค่อยๆ เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีน้ำเงิน เมื่อสัมผัสกับแก๊สออกซิเจน ดังนั้นจึงเป็นฉลากที่สื่อสารถึงระดับคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารให้แก่ผู้บริโภคได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูง
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


เคยู-อ๊อกเซ้นส์ KU-oXense is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง