ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก (Handicrafts Made from Vetiver Grass)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รจนา จันทราสา
เจ้าของผลงานร่วม ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์
คำสำคัญ หัตถกรรม;หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริโดยใช้หญ้าแฝก การปลูกและการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก การพัฒนาหัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก และการแปรรูปและกรรมวิธีการผลิตหัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก สามารถช่วยส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งมีการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ทำกินเพิ่มขึ้น และเมื่อพัฒนาใบหญ้าแฝกเป็นผลิตภัณฑ์แล้ว ได้รับการยอมรับระดับประเทศสร้างรายได้ให้กับสมาชิกเพิ่มมากขึ้น
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง