ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตมังคุดเพื่อส่งออก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เฉลา สัทธยาสัย
คำสำคัญ การผลิตมังคุดเพื่อส่งออก
หน่วยงาน เกษตรกร ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย มังคุดได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในผลไม้โบราณของไทย และเป็นปีแรกที่มังคุดไทยได้เดินทางไปเปิดตัวในประเทศญี่ปุ่น หลังจากรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกการนำเข้ามังคุดจากประเทศไทย กลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุด ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด เป็น 1 ในเกษตรกรไทยกลุ่มแรก ๆ ที่ได้ทำสัญญาซื้อขายมังคุดล่วงหน้ากับบริษัทที่ทำการส่งออกมังคุดในประเทศญี่ปุ่น มังคุดที่คัดสรรแล้วนั้นสามารถขายส่งให้กับบริษัทได้กิโลกรัมละ 58 บาทตลอดฤดูกาลเก็บเกี่ยว ซึ่งแตกต่างจากราคาขายในประเทศที่ขายได้สูงสุดเพียงกิโลกรัมละ 26 บาทเท่านั้น แต่การผลิตมังคุดเพื่อส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นนั้นต้องมีการวางแผน เป็นอย่างดี จึงจะสามารถผลิตมังคุดที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ลูกค้าในประเทศญี่ปุ๋นต้องการได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=m2k9GoHEkco
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การผลิตมังคุดเพื่อส่งออก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง