ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปัจจัยร่วมทางชีววิทยาของยุง สิ่งแวดล้อม และมนุษย์ ที่ส่งผลกระทบต่อความหนาแน่นตามธรรมชาติของยุงลาย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายปฐวี แวววับ
เจ้าของผลงานร่วม ดร.สังสิทธิ์ สังวรโยธิน , รศ.ดร.กมลเนตร โอฆานุรักษ์ , ผศ.ดร.งามพล สุนทรวรศิริ , ผศ.ดร.รัชรินทร์ โพธิวัฒน์ , ดร.สิริลักษณ์ อัตระผดุง
คำสำคัญ ปัจจัยร่วม;ยุงลาย;ความหนาแน่นของยุงลาย
หน่วยงาน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัจจัยร่วมทางชีววิทยาของยุง สิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมมนุษย์ ที่มีความสัมพันธ์กับจำนวนยุงลายในคุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ โดยพบว่าควรส่งเสริมให้มีการใช้ฝาปิดภาชนะใส่น้ำที่มีประสิทธิภาพ การเทน้ำออกจากจานรองกระถางต้นไม้ การกำจัดสิ่งอุดตันบนรางน้ำฝน และการขัดล้างภาชนะด้วยแปรงหรือฟองน้ำ การปรับค่าของน้ำในภาชนะอาจช่วยขัดขวางการพัฒนาของลูกน้ำยุงลาย หรือการใช้โปรแกรมการควบคุมอื่นๆ เช่น ปลากินลูกน้ำยุงลายทดแทนในพื้นที่ที่พบการดื้อต่อเทมีฟอส และเดลต้าเมทริน
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ปัจจัยร่วมทางชีววิทยาของยุง สิ่งแวดล้อม และมนุษย์ ที่ส่งผลกระทบต่อความหนาแน่นตามธรรมชาติของยุงลาย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง