ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แอปพลิเคชัน RDU รู้เรื่องยา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วีระ ปาติยเสวี
คำสำคัญ แอปพลิเคชัน;/ Smart 60;ผู้สูงอายุ
หน่วยงาน ภาควิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ปัจจุบันสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวก็สามารถทำได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะดูหนัง ฟังเพลง ถ่ายรูป หรือแม้กระทั่งการโอนเงิน การใช้แอปพลิเคชั่นที่เหมาะกับผู้สูงอายุ เช่น แอป RDU รู้เรื่องยา ที่สามารถใช้มือถือสแกนคิวอาร์โค้ดบนซองยาเพื่อบอกข้อมูลยาและประวัติการใช้ยาต่าง ๆ ได้ แอป Google Map ใช้ค้นหาเส้นทางและคำนวณเวลาในการเดินทางได้แล้ว ยังสามารถใช้แชร์โลเคชันได้ และแอปปฏิทิน ใช้เตือนความจำหรือสิ่งที่ต้องทำในชีวิตประจำวัน ทำให้ไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิต
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=jLfDPWGiNOA
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


แอปพลิเคชัน RDU รู้เรื่องยา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง