ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ธุรกิจปูดำ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สาคร เกิดรักษ์
เจ้าของผลงานร่วม ชลนิตา ปลอดอ่อน , ณัฐรดี ชูอินทร์ , สิริวรรณ สังข์คำ , เสาวลักษณ์ พรหมจันทร์ , วันทกานต์ สุธรรม , สิริยาพร บุญรอดชู
คำสำคัญ การเลี้ยงปูดำ;ธุรกิจปูดำ
หน่วยงาน บ้านทุ่งสาคร จ.กระบี่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ธุรกิจเริ่มจากการจับปูดำมาเลี้ยงตามธรรมชาติ ต่อมาเลี้ยงปูในตะกร้าระบบเปิด และซื้อพันธุ์ปูจากชาวประมง ปูเป็นสัตว์ที่แข็งแรงไม่ต้องดูแล 24 ชม. น้ำที่เลี้ยงเป็นน้ำกร่อย คอยสังเกตลักษณะน้ำ และถ่ายน้ำออกจากตะกร้าเลี้ยงปู ยังเป็นการถ่ายเทออกซิเจนด้วย ปูชอบอยู่ที่เย็นๆ ร่มๆ หลังคาทำด้วยสแลน การให้อาหารปูวันเว้นวันหรือสองวันเว้นวัน อาหารเป็นปลาสด เช่น ปลาหลังเขียวหรือปลาตาหมัน การเลือกปูดำใช้การกดที่ท้องปู หากท้องแข็งแสดงว่าเนื้อแน่น สีเข้มไม่เป็นสีขาวใส การวิเคราะห์ธุรกิจปูดำ การคืนทุน 2 ปี 7 เดือน มีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 10 ปี อัตราผลตอบแทนการลงทุน 90.15% เปรียบเทียบกับที่เจ้าของธุรกิจคาดหวังไว้ 15% จึงคุ้มค่าแก่การลงทุน เนื่องจากเจ้าของธุรกิจมีพื้นที่ติดกับป่าโกงกาง การดูแลปูดำเจ้าของธุรกิจสามารถดูแลได้เอง ไม่มีค่าใช้จ่ายการจ้างแรงงาน และปูดำเป็นที่ต้องการของตลาดสูง มีคู่แข่งน้อย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=cxLAyrWP9pI
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ธุรกิจปูดำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง