ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตข้าวกล้องงอกไร้มอด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ
คำสำคัญ การผลิตข้าวกล้องงอก;ข้าวกล้องงอกไร้มอด
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย กระแสการบริโภคข้าวกล้องงอกกำลังโด่งดัง ผศ.ดร. ประเทือง และทีมนักวิจัย คือ “คุณพัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส” ได้งบวิจัยจาก สวทช. เรื่องการผลิตข้าวกล้องงอก ต่อมาพวกเขาได้ศึกษาวิจัยเพิ่มเติมก็ได้องค์ความรู้ใหม่ว่า สูตรการผลิตข้าวกล้องงอกของพวกเขา ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาข้าวกล้องได้นานข้ามปี สังเกตได้จากตัวอย่างข้าวกล้องงอกที่ผลิตและเก็บไว้จนลืม 3-4 ปี ก็ไม่มีปัญหาเรื่องมอด ไม่มีปัญหากลิ่นเหม็นหืนกวนใจ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=XRlLXLilHUA
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การผลิตข้าวกล้องงอกไร้มอด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง