ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการเครื่องกรองน้ำสำหรับน้ำดื่มระดับครัวเรือน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดรุณี ผ่องสุวรรณ
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.ไตรภพ ผ่องสุวรรณ , น.ส.มัณฑนา บริพันธ์ , น.ส.เอมอร คงรอด , ประเสริฐ พฤฒิคณี , น.ส.นุชรีย์ ชมเชย
คำสำคัญ เครื่องกรองน้ำ;น้ำดื่มระดับครัวเรือน
หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เครื่องกรองน้ำของคณะวิทยาศาสตร์ มีลักษณะพิเศษจากเครื่องกรองอื่นๆ ตรงที่ “ตัวไส้กรองเซรามิก” มีความละเอียดในการกรอง 0.3 ไมครอน สามารถกรองเชื้อโรคในน้ำ เช่น เชื้อจุลินทรีย์และแบคทีเรียบางชนิด ด้วยการนำไส้กรองใส่ในชุดกรองน้ำดื่ม 3 ท่อ (รุ่น SC-3H-S)คือ ท่อกรองที่ 1 ต่อกับท่อน้ำเข้า บรรจุสารคาร์บอน ทำหน้าที่กรองกลิ่น สี คลอรีน และสารอินทรีย์ ท่อกรองที่ 2 บรรจุสารเรซิ่น ทำหน้าที่กรองหินปูน ดูดซับสี และลดความกระด้างในน้ำ ท่อกรองที่ 3 เป็นไส้กรองเซรามิก ทำหน้าที่กรองสารคลอลอยด์ เชื้อโรคในน้ำ และแบคทีเรียบางชนิด ในช่วงเวลาที่บางส่วนของประเทศไทยกำลังเกิดอุทกภัย ทำให้ประชาชนเกิดความยากลำบากและขาดแคลนสิ่งของอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะน้ำสะอาดที่ใช้ดื่ม และน้ำประปาเริ่มมีสีและกลิ่นที่ผู้ประสบภัยไม่กล้าใช้บริโภค คณะผู้วิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ได้มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพ สามารถกรองตะกอน กลิ่น สี และเชื้อโรคในน้ำ โดยเน้นความสะดวกต่อการพกพา ง่ายต่อการติดตั้ง และสามารถเป็นต้นแบบออกสู่ชุมชน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=qkqcCQmCqe8
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการเครื่องกรองน้ำสำหรับน้ำดื่มระดับครัวเรือน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง