ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเลี้ยงลูกเป็ดให้มีอัตราการรอดตายสูง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ทองคำ ใจเอื้อ
คำสำคัญ การเลี้ยงลูกเป็ด;อัตราการรอดตาย;ปลอดโรค
หน่วยงาน กลุ่มเลี้ยงสัตว์ยั่งยืน บ้านธาตุออก ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เกษตรกรที่มีประสบการณ์ด้านการเลี้ยงเป็ดมานานกว่า 10 ปี แนะนำวิธีการเลี้ยงลูกเป็ดแรกเกิด แบบปลอดโรค ให้มีอัตราการรอดตายสูง สามารถทำได้ไม่ยุ่งยาก คือ หลังจากลูกเป็ดฟักออกจากไข่ ให้นำมาเลี้ยงในคอกอนุบาล ซึ่งทำเป็นกรงตาข่ายที่ยกสูงจากพื้น เพื่อง่ายต่อการจัดการ และเศษอาหารที่ลูกเป็ดกินหกลงพื้น จะเป็นอาหารอันโอชะของเป็ดโต ช่วงที่ลูกเป็ดอายุ 0-1 เดือน จะให้กินอาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่เล็ก วันละ 2 ครั้ง และมีน้ำให้กินตลอดเวลา เลี้ยงในคอกอนุบาลประมาณ 3 สัปดาห์ จากนั้นก็ย้ายมาเลี้ยงในคอกเป็ดขุนที่เตรียมไว้ ซึ่งคอกเลี้ยงเป็ดขุนจะต้องมีหลังคาสามารถกันแดดและฝนได้ อากาศถ่ายเทสะดวก และใช้แกลบดิบเป็นวัสดุรองพื้นหนาประมาณ 1 นิ้ว เมื่อสังเกตุเห็นว่าพื้นเริ่มแฉะ ก็ให้เปลี่ยนถ่ายวัสดุรองพื้น โดยการตักของเก่าออก และใส่ของใหม่เข้าไปแทน ไม่ควรใส่ทับถมกัน เพราะจะทำให้เกิดการสะสมของเชื้อโรค เพียงเท่านี้ก็ทำให้ลูกเป็ดปลอดจากโรค และมีอัตราการรอดตายสูง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=X2fzZoFV1b8
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การเลี้ยงลูกเป็ดให้มีอัตราการรอดตายสูง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง