ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน : สะพานไม้แกดำ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กฤษติยา พันธนู
เจ้าของผลงานร่วม ทัดดาว บัวภา , นิตยา จำปาสิงค์ , ปนัดดา สีสิงขรณ์ , รุ่งทิวา หมุนแคะ , ธัญญารัตน์ ราศรี , ศิรภัสสร มารอด , หงส์หยก บุญดี , ฝนฤทัย สารบรรณ์ , ณรงค์ ศรีชัยมูล , จุฬาลักษณ์ พรหมจารีย์ , อภิญญา วงษาหลัก
คำสำคัญ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ;สะพานไม้แกดำ;การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย สะพานไม้แกดำสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2506 มีความยาว 1 กม. เชื่อมหมู่บ้านหัวขัวกับหมู่บ้านแกดำ ใช้ข้ามอ่างเก็บน้ำหนองแกดำโดยไม่ต้องเดินอ้อม ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำและสะพานไม้แกดำยังมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตมาก การวิจัยประกอบด้วย การสัมภาษณ์ชาวบ้านในการอนุรักษ์สะพานไม้แกดำ มีการอนุรักษ์ในรูปของ การซ่อมแซมให้แข็งแรงทุกปี และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น ความมีระเบียบวินัย การรักษาความสะอาดของท่องเที่ยว การสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเย็นสบาย และการสัมภาษณ์ช่างภาพถึงลักษณะสะพานที่เลี้ยวไปมาที่สร้างขึ้นตามสันน้ำที่เป็นความสวยงามในมุมมองของช่างภาพ ในปี พ.ศ.2549-2550 โซเชียลเน็ตเวิร์กมากขึ้น ภาพที่ถ่ายไว้ได้เผยแพร่ทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก ทำให้สะพานไม้แกดำติดอันดับ 1 ใน 4 สะพานไม้ที่สวยงาม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=IsKOPlwrXeo
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน : สะพานไม้แกดำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง