ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วุ้นเส้นเสริมแป้งแก่นตะวัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์
คำสำคัญ วุ้นเส้นเสริมแป้งแก่นตะวัน;หัวแก่นตะวัน
หน่วยงาน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เพราะผู้บริโภคมีความตื่นตัวในเรื่องสุขภาพมากขึ้น การบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพจึงเป็นการป้องกันโรคมากกว่าการรักษา "วุ้นเสริมแป้งแก่นตะวัน" จึงเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างจากวุ้นเส้นทั่วไปตามท้องตลาด เนื่องจากในหัวแก่นตะวัน มีสารอินซูลิน ที่ช่วยในการทำงานของระบบขับถ่าย และสารอินซูลิน จัดเป็นใยอาหารที่ละลายน้ำ แต่ไม่ถูกย่อยในทางเดินอาหารจึงไม่ให้พลังงานและช่วยในการย่อย การดูดซึมแป้งและน้ำตาลช้าลง ซึ่งเป็นผลดีต่อระดับน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นจากแป้งแก่นตะวัน เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าผลผลิตทางเกษตรไทย และเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ และผลงานวิจัยนี้ ยังได้รับรางวัล Special Prize จาก Taiwan Invention Association : TIA ที่ประเทศไต้หวันอีกด้วย กระบวนการผลิต ตัดหัวแก่นตะวัน ปอกเปลือก ล้างน้ำ แล้วซอยเป็นแผ่นบางๆ นำเข้าตู้อบหรือตากแดดจนแห้ง แล้วปั่นให้เป็นผง ก็จะได้แป้งแก่นตะวันไว้ผสมกับแป้งวุ้นเส้น วุ้นเส้นที่ได้สามารถทานสดหรือนำไปอบแห้งเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา สามารถทำบริโภคในครัวเรือน ภาคการเกษตรเป็นการส่งเสริมการนำแก่นตะวันมากใช้ให้มากขึ้น เป็นผลดีต่อเกษตรกรผู้ปลูกแก่นตะวัน และภาคอุตสาหกรรมเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=3-QvJls7uLQ&t=1s
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


วุ้นเส้นเสริมแป้งแก่นตะวัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง