ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุเม อรัญนารถ
คำสำคัญ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาด­กระบัง
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เป็นการนำชิ้นส่วนพืชเข้ามาเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ โดยควบคุมแสงและอุณหภูมิ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีประโยชน์หลายอย่าง เริ่มตั้งแต่ขยายพันธุ์เพื่อสร้างปริมาณพืชให้ได้ปริมาณในระดับเป็นหมื่นเป็นแสนในเวลาอันสั้น นอกจากนั้นก็จะทำประโยชน์ในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์ เช่น ทำให้พืชออกดอกในขวดและผสมพันธุ์โดยไม่ต้องปลูกข้างนอก ข้อดีคือไม่ต้องกังวลกับเรื่องโรค แมลง เรื่องการให้ปุ๋ยและสามารถเก็บรักษาพันธุ์ให้อยู่ในสภาพปลอดเชื้อเป็นหลาย ๆ ปี โดยไม่ต้องปลูกพืชในสภาพดินปกติข้างนอก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=uZEqzAQ8zz0
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง