ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Hologram พันธุ์ข้าวไทยน่ารู้ โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เจ้าของผลงานร่วม ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คำสำคัญ Hologram พันธุ์ข้าวไทย;โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย พันธุ์ข้าวไทยมีมากถึง 138 สายพันธุ์ ซึ่งสามารถแบ่งชนิดได้หลากหลายประเภท คือ แบ่งตามลักษณะพิเศษ, แบ่งตามฤดูปลูก, แบ่งตามชนิดแป้ง, แบ่งตามอายุการเก็บเกี่ยว, แบ่งตามรูปร่างเมล็ดข้าว โดยสายพันธุ์ข้าวที่มีชื่อของปทุมธานีมี 5 สายพันธุ์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=a5B6Sgqk2GQ&index=2&list=PLQXFiySKREzYcCGd3IAynzO13mrDCdarA
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง