ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แม่น้ำโขง มหานทีที่กำลังเปลี่ยนไป
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อนรรฆ สมพงษ์
คำสำคัญ แม่น้ำโขง;ระบบนิเวศ;มหานที;ชีวิต
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย แม่น้ำโขง มหานทีแห่งชีวิตที่หล่อเลี้ยงผู้คนหลายล้านคนกำลังเปลี่ยนไป จากอภิมหาโครงการมากมาย เนื่องจากมีงานวิจัยหลายฉบับได้ระบุตรงกันถึงผลเสียหายร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นกับระบบนิเวศ พันธุ์ปลา และวิถีชีวิตของประชาชนในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง และผลวิจัยยังชี้ว่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีมาตรการบรรเทาผลกระทบใด ๆ ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อนเลย
ข้อมูลเพิ่มเติม http://conference.edu.ksu.ac.th/file/20160809_8446628067.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


แม่น้ำโขง มหานทีที่กำลังเปลี่ยนไป is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง