ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปลูกมะพร้าวเงินล้าน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ประยูร วิสุทธิไพศาล
คำสำคัญ การปลูกมะพร้าวเงินล้าน;มะพร้าว
หน่วยงาน เกษตรกร อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การปลูกมะพร้าวเงินล้าน เป็นการนำมะพร้าวจากสวนมาทำการตัดแต่ง แปรรูป คัดเกรด และแยกไซซ์ มะพร้าวที่ได้ขนาดก็จะตัดแต่ง และที่ไม่ได้ขนาด ก็จะส่งโรงงานเพื่อไปเจาะน้ำ การเลือกมะพร้าวอ่อนที่จะส่งออกจะเลือกค่อนไปทางแก่ เนื้อหนาเนื้อเต็มกว่าปกติ เพราะว่าจะต้องใช้เวลาขนส่งถึง 5 สัปดาห์กว่าจะส่งถึงมือลูกค้า ดังนั้นจึงต้องเลือกมะพร้าวที่สามารถมีอายุเก็บไว้ได้นาน ประเทศที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ก็คือ ออสเตรีย รองลงมาก็อเมริกา อังกฤษ สเปน เยอรมัน ส่วนราคาตลาดจะอยู่ที่ลูกละ 200 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=s0MIbOyDzqc
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การปลูกมะพร้าวเงินล้าน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง