ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปลูกชมพู่แดง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมชาย เจริญสุข
คำสำคัญ การปลูกชมพู่แดง;ชมพู่แดง;เกษตรอินทรีย์
หน่วยงาน เกษตรกร ต.ดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การปลูกชมพู่ด้วยเกษตรอินทรีย์ชมพู่ที่ปลูกจะต้องมีการดูแล โดยใน 1 ช่อนั้นควรจะมีแค่ 4 ผลก็จะพอดีกับน้ำหนัก เมื่อลูกใหญ่ลูกจะสวยได้มาตรฐานและห่อด้วยถุงพลาสติกกันแมลงศัตรูพืชมารบกวน มีความปลอดภัย การดูลักษณะของชมพู่ว่าจะหวานหรือไม่นั้น จะดูได้จากสี ผิวไม่มีคลื่นไม่มีเส้นและ มีน้ำหนักนั่นคือ ชมพู่จะหวาน และการจัดการผลผลิตให้ออกนอกฤดูนั้นจะยาก เพราะนอกฤดูก็คือหน้าฝนก็จะมีไนโตรเจนอยู่แล้ว ในระหว่างนั้นจะต้องพยายามสร้างแป้งน้ำตาลเอาไว้เพื่อต้นจะได้สมบูรณ์โดยการสะสมทางดิน พอถึงเวลาก็ตัดกิ่งให้โปร่งเพื่อที่จะแตกกิ่ง และ ต้องควบคุมให้ต้นเตี้ยเพราะจะได้ดึงแแป้งและน้ำตาลไปเลี้ยงลำต้นให้เจริญเติบโต ทำให้ลูกใหญ่และมีคุณภาพ พร้อมที่จะส่งออก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=rbol7c39UdA
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การปลูกชมพู่แดง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.