ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปลูกมะปรางหวาน - มะยงชิด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เฉลิม พึ่งสาระ
คำสำคัญ การปลูกมะปรางหวาน – มะยงชิด;มะปรางหวาน – มะยงชิด
หน่วยงาน เกษตรกร จ.นนทบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย มะปรางหวาน – มะยงชิด เป็นพืชที่ขึ้นได้ทุกที่ แต่ต้องอาศัยอากาศที่เย็นพอที่จะออกดอกได้ ปลูกเป็นพืชเสริม พืชแซม หรือถ้ามีพืนที่น้อยก็สามารถ ปลูกได้ และปลูกไม่ต้องห่างมาก ถ้ามีพื้นที่ 2 งานจะปลูกได้ประมาณ 30 ต้น 3 ปีก็ได้กินผลแต่เป็นรายได้ไม่ได้ แต่ถ้าประมาณ 5 ปีขึ้นไปก็จะติดลูกเยอะ แล้วแต่ความสมบูรณ์ของต้น จะขายได้ ต้นละ 4 – 20 กิโลกรัม และราคาซื้อจากสวนถ้าออกแรก ๆ ในต้นฤดูก็จะได้ราคาดีประมาณกิโลกรัมละ 250-300 บาท แต่ถ้าราคาผลผลิตช่วงออกสู่ตลาดมากก็อยู่ที่กิโลกรัมละ 100-150 บาท และเป็นที่ต้องการของตลาด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=-qu3luyb2EY
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การปลูกมะปรางหวาน - มะยงชิด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง