ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปลูกทุเรียน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อุดม วรัญญูรัฐ
คำสำคัญ การปลูกทุเรียน;ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง
หน่วยงาน เกษตรกร อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ทุเรียนที่ปลูกในสวนนี้มีหลายสายพันธุ์แต่ถ้าจะปลูกเชิงพาณิชย์แล้ว ทั้งปริมาณทั้งน้ำหนักทุเรียนพันธุ์หมอนทองจะทำการตลาดได้ดีกว่า ทุเรียนจะชอบความชื้นแต่ไม่ชอบแฉะ ดังนั้นจึงทำเป็นเนินดินสูงถ้าไม่ยกโคกเวลาฝนตกหรือเวลาให้น้ำ มันต้องเกิดความชื้นอยู่ในแปลงตลอด และรากของทุเรียนที่จะ หากินได้จะต้องเป็นรากอ่อน ๆ และรากอ่อนนี้จะอ่อนแอ ถ้าไม่ยกโคกเวลาฝนตกหรือเวลาให้น้ำมันจะเกิดความชื้นทำให้เกิดรากเน่า และทุเรียนในสวนนี้จะบำรุงด้วยน้ำหมักผลไม้สุก จึงทำให้ลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตดีมีคุณภาพ โดยราคาขายเกรดพรีเมี่ยมจะตกลูกละ 1,200 บาท เฉลี่ยทั้งแปลงต้นหนึ่งไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=gbANJp3nPTo
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การปลูกทุเรียน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง