ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง In vitro activities of carbapenems in combination with amikacin, colistin, or fosfomycin against carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii clinical isolates.
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Uthaibhorn Singkham-in
เจ้าของผลงานร่วม Tanittha Chatsuwan, Ph.D.
คำสำคัญ acinetobacter baumannii;carbapenem resistance;antibiotic combination
หน่วยงาน Chulalongkorn University
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย therefore, fosfomycin may be an adjuvant and enhance the inhibition of cell wall synthesis of carbapenem-resistant A. baumannii when combined with imipenem.
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง