ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าแบบแคล๊งค์จากโลหะผสมจำรูป (Shape Memory Alloy Twin Crank Heat Engine for Electricity Generation)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อนรรฆ ขันธะชวนะ
คำสำคัญ เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าแบบแคล๊งค์;เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าแบบเพลาข้อเหวี่ยงทำจากโลหะผสมจำรูปทำงานโดยใช้หลักการเปลี่ยนพลังงานความร้อนให้เป็นพลังงานกล จากการกระตุ้นด้วยน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส เช่น บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติหรือ น้ำร้อนที่เหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยโลหะผสมจำรูปทำมาจากโลหะผสมไทเทเนียม-นิกเกิล มีสมบัติในการจำรูปในรูปร่างที่จำเพาะ ซึ่งคุณสมบัติการจำรูปนี้เกิดจากสมบัติพิเศษของโครงสร้างผลึก (Crystal Structure) งานวิจัยนี้ได้มีการออกแบบพัฒนากลไกของการใช้โลหะผสมดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านพลังงานทดแทน โดยโครงสร้างทางกลที่ออกแบบนั้นจะเกิดการหมุนขึ้นได้เองเมื่ออยู่ในน้ำร้อน และส่งถ่ายแรงทางกลผ่านชุดเกียร์ไปหมุนเครื่องผลิตไฟฟ้า (Generator) เพื่อนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าให้สามารถนำไปใช้งานได้
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง