ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แนวทางเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชาลี แม่นปืน
คำสำคัญ แนวทางเกษตรอินทรีย์;วิถีพอเพียง
หน่วยงาน บ้านน้ำซับ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย จากพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ไม่มีแหล่งน้ำทางการเกษตร เกษตรกรมีรายได้ปีละ 1 ครั้ง หลังเสร็จสิ้นฤดูการเพาะปลูก คนในครอบครัวต้องไปรับจ้างในเมืองใหญ่แต่หลังจากก่อเกิดกลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียว และพัฒนามาจนได้อยู่ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้ปัจจุบันนี้พื้นที่บางส่วน ของบ้านน้ำซับมีแหล่งน้ำทางการเกษตร สามารถปลูกพืชผักได้หลากหลายชนิด สร้างอาชีพที่เข้มแข็งสร้างรายได้อย่างมั่นคง เส้นทางการต่อสู้ชีวิต ของ "น้าชาลี แม่นปืน" เกษตรกรแห่งบ้านน้ำซับ จึงเป็นบทพิสูจน์แนวทางเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=IKWAYSJQpNI
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


แนวทางเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง