ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สถานีเรียนรู้พลังงานทดแทนโซล่าเซลล์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พิชาญ ดัดตนรัมย์
คำสำคัญ สถานีเรียนรู้พลังงานทดแทน;โซล่าเซลล์
หน่วยงาน บ้านหนองกก ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย พิชาญ ดัดตนรัมย์ หรือช่างดำ อดีตช่างช่อมอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกร ช่างดำพัฒนาพื้นที่ 6 ไร่ ให้เป็นไปตามศาสตร์พระราชา จากเดิมที่เป็นผืนนาเพียงอย่างเดียว ช่างดำได้ใช้เงินเก็บทั้งชีวิตบุกเบิกทำโครงสร้างตามโครงการ โคก หนองนาโมเดล โดยจัดสัดส่วนให้มีที่พักอาศัยตามแบบฉบับบ้านดิน มีพื้นที่ป่าเพื่อปลูกไม้ยืนต้นหลากหลายชนิด ชุดสระน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร และเลี้ยงปลา อีกทั้งยังปรับพื้นที่เพื่อทำนา 1 ไร่ ซึ่งรอบพื้นที่นาเตรียมทำแปลงผักพื้นบ้านและปลูกผักอายุสั้น บนพื้นที่ทั้ง 6 ไร่ ช่างดำได้วางระบบน้ำไว้ครอบคลุมหมดแล้ว หลังจากลงทุนทำโครงสร้างได้ระบบหนึ่ง ช่างดำได้ไปเรียนรู้การทำโซล่าเซลล์ เพื่อนำแสงแดดมาผลิตไฟฟ้าโดยใช้แผงโซลาเซลล์ 12 แผง เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้กับระบบน้ำทางการเกษตรและใช้ในครัวเรือน ระยะเวลาเพียง 2 ปีกับการทุ่มกำลังทรัพย์และกำลังปัญญา เพื่อทำตามแบบอย่างแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันช่างดำทยอยปลูกต้นไม้ รวมทั้งผักพื้นบ้านเพื่อสร้างอาหารที่ปลอดภัย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=671yUV8VtoI
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


สถานีเรียนรู้พลังงานทดแทนโซล่าเซลล์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง