ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แหล่งเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์
คำสำคัญ แหล่งเรียนรู้;กสิกรรมธรรมชาติ;การเกษตรแบบผสมผสาน
หน่วยงาน ไร่อธิศพัฒน์ ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย นายอธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์ เรียนจบศิริราชพยาบาล จากมหาวิทยาลัยมหิดล เคยทำงานด้านการรักษาพยาบาลแผนกผู้ป่วยหนักที่โรงพยาบาลศิริราชมาก่อน ช่วงเวลานั้นมีโอกาสได้เห็นคนเจ็บป่วยและเสียชีวิตบ่อยครั้ง สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการกินอาหารที่มีสารเคมีเจือปน หรือสัมผัสสารพิษเป็นประจำ โดยเฉพาะชาวไร่ชาวนา เมื่อเห็นอย่างนั้น จึงตัดสินใจลาออกมาเริ่มต้นทำการเกษตรแบบผสมผสานอย่างจริงจังบนไร่ผืนนี้ โดยไม่ได้หวังเพียงแค่ปลูกเพื่อส่งขาย แต่มองไปไกลถึงขั้นการสร้างพื้นที่แห่งนี้ให้กลายเป็นสถานที่ตัวอย่างแก่เกษตรกร ให้รู้จักพึ่งพาตนเองในทุก ๆ ขั้นตอนของการดำเนินชีวิต อีกทั้งยังมุ่งหวังให้เกษตรกรผลิตอาหารที่ดีส่งถึงมือผู้บริโภค เพื่อให้กสิกรรมของไทยเป็นผู้นำการผลิตสู่ครัวโลก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=PJsNJVutJUo
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


แหล่งเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง