ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชาวนารุ่นใหม่พลิกผืนนาเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จิตชนก ต๊ะวิชัย
คำสำคัญ เศรษฐกิจพอเพียง;ศูนย์การเรียนรู้;ชาวนารุ่นใหม่
หน่วยงาน อำเภอภูเรือ จ.เลย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย นางสาวจิตชนก ต๊ะวิชัย หรือน้องหนูดี บัญฑิตสาวจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังเรียนจบ ได้เลือกความฝันของตัวเอง หันเหชีวิตไปเป็นชาวนา ใช้ชีวิตอยู่อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย มีเนื้อที่ 8 ไร่ เดินตามรอยเบื้องพระยุคคลบาท ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำการเกษตร ปลูกข้าว ผักสวนครัว โรงสีข้าว ยุ้งข้าว และใช้อาคารไม้เก่า เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง เพื่อนำความรู้ไปสอนให้เด็กรุ่นหลังในพื้นที่อำเภอภูเรือได้เรียนรู้คำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” จนประสบความสำเร็จ มีหลายหน่วยงานทั่วประเทศจัดอบรมดูโครงการที่บ้าน และยังเป็นวิทยากรอีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=60iiX7-inQg
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ชาวนารุ่นใหม่พลิกผืนนาเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง